Hier verschijnt binnenkort een nieuwe website !

* Nederlands als vreemde taal, o.a. trainingen voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)
*cursussen Duits
* bedrijfstrainingen zakelijk Duits
*computercursussen
*vertalingen (D-N en N-D)